AKTUELLT PÅ FÖRORTEN I CENTRUM

Ester Barinaga | Grundare & Forskningskoordinator

”Runt omkring mig ser jag många och varierade initiativ som tänker nytt. Däremot ser jag lite (om någon) politisk vilja. Och detta är ett mycket större problem.”

Läs hela texten

YOUTUBE

VÅRA ÅRSBERÄTTELSER

VÅR VERKSAMHET BIDRAR PÅ SIKT TILL VISIONENS FÖRVERKLIGANDE SÅ ATT

  1. Sverige blir ett land där kollektiva muralmålningar är vedertagna uttrycksplattformar för de boendes berättelser om sin närmiljö.
  2. Muralmålarna, vilka utgörs av de boende, familjerna, barnen och de unga, uppmärksammas i det offentliga samtalet för att de genom färg och kollektiv muralkonst berikar den svenska samhällsdebatten, stadslivet och konsten.
  3. Städer runt om i landet använder sig av kollektiv muralkonst som ett verktyg i sitt arbete med socialt sammanhållna städer och lokal demokrati.

BAKGRUND: VÅRA IDEÈR OM FÖRÄNDRING

Röster från våra unga målare

Om filmen: Under maj och juni månaden samarbetade elever från Ronna- och Vallaskolan i skapandet av en muralmålning mitt i Södertäljes centrum. Mer info om projektet här. 

Se andra videos och bilder från våra projekt under ”Bild och film”