Seminarium

  • Seminarium om delaktighet i det offentliga rummet

    By Förorten i Centrum on 13 oktober, 2014
    0
    0
    ”Vem får sätta sina spår och på vilket sätt?” är en seminarium om hur man kan använda sig av alternativa processer och metoder för att få fram barn och ungas röster om våra offentliga platser. FiCs konstnärlig ledare, Saadia Hussain, kommer att vissa muralmålningen som unga i Örebro har skapat på Tegelbrukets innergård och berätta om vårt arbete.