Samarbete med Micasa och Kista Folkhögskola inleds