BAKGRUND: VÅRA IDEÈR OM FÖRÄNDRING

ORDFÖRANDET HAR ORDET

Ester Barinaga, Förorten i Centrums grundare, skriver om de idéer, erfarenheter och tankar  som ligger till grund för organisationens arbete med kollektiv muralkonst.

Ester Barinaga | ester@forortenicentrum.org | Mobil: 070-79 93 410