OM OSS

Förorten i Centrum arbetar med kollektiv muralkonst för att skapa plattformer för dialog och samverkan mellan människor med olika bakgrund, hemvist och identitet.

Skapare, förmedlare och utförare är barn och unga, familjer och boende, fastighetsägare, offentliga aktörer, näringsliv och lokala initiativ. Genom sina berättelser och bilder deltar de boende i utsmyckningen av det offentliga rummet och påverkar samtidigt bilden av sin närmiljö i den samtida debatten. Verktyget som används för att uppnå detta är muralmålningar.

I en muralmålningsprocess samlas röster från en stadsdel, en stad eller ett område i en kollektiv medborgardialog där man arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål – en muralmålning som pryder någon av områdets offentliga ytor. Grannar, konstnärer, familjer, stadsdelspolitiker, fastighetsägare, tjänstemän, ungdomsgårdar, skolor – alla deltar de i processen där beslut fattas om vilka ytor som ska målas, vilka motiv som ska skildras och vilka berättelser som ska förmedlas. Förorten i Centrum bjuder in deltagarna till att delta i och påverka demokratins former och rum, samtidigt som metoden visar på vikten av dialog, överenskommelser och samverkan mellan olika samhällsaktörer när det kommer till att nå ett konkret, gemensamt mål: den färdiga muralmålningen.

Förorten i Centrum är en ideell organisation som grundades i Stockholm 2010 på initiativ av forskaren Ester Barinaga, Docent vid Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School. Förorten i Centrum har genomfört ett flertal kollektiva muralmålningar i Stockholm.

Muralmålningar och processer har ställts ut och genomförts på bland andra Arkitekturmuseet och Palatset i Stockholm samt på festivalen Ung08. Förorten i Centrum drivs med stöd av Arvsfonden och i samarbete med bland andra Svenska Bostäder, Trafikverket, Malmö stad och Stockholm Konst.