VISION

VÅR VERKSAMHET BIDRAR PÅ SIKT TILL VISIONENS FÖRVERKLIGANDE SÅ ATT

Sverige blir ett land där kollektiva muralmålningar är vedertagna uttrycksplattformar för de boendes berättelser om sin närmiljö.

Muralmålarna, vilka utgörs av de boende, familjerna, barnen och de unga, uppmärksammas i det offentliga samtalet för att de genom färg och kollektiv muralkonst berikar den svenska samhällsdebatten, stadslivet och konsten.

Städer runt om i landet använder sig av kollektiv muralkonst som ett verktyg i sitt arbete med socialt sammanhållna städer och lokal demokrati.