MURALEN I DEBATTEN

Den kulturella dimensionen

Människorna formar staden, men staden formar också människorna. Staden är uttryck för mänskligt liv över tid och omfattar en mångfald av ekonomiska och sociala relationer, skaparkraft och innovation. Insikten växer om att kultur spelar en betydelsefull roll för att förverkliga idén om den hållbara staden.  Läs hela

Sociala entreprenörer gör skillnad

Forskningsfältet socialt entreprenörskap är på framväxt, och som alla nya fält är det spretigt, brokigt och saknar entydig definition. Många vill omfamna företeelsen, och hjältekulten frodas. Samtidigt är det viktigt att se att det sociala entreprenörskapet många gånger bottnar i en tung och svår vardag. Detta diskuterade Malin Gawell och Ester Barinaga på Estrad. Läs hela

Resisting ethnicity – Three initiatives and their implications for social cohesion

How do you address normal dominant society from the periphery? Is it possible to change discourse on ethnicity from the subordinate position defined by that very discourse? What happens with that discursive position (and the groups occupying it) when the discourse changes meaning? Furthermore, how is it possible to tackle a discourse that is invisible to normal society? Doesn’t an antagonistic opposition assume the discourse that it opposes and by that doing reproduce it in the very attempts to transform it? Läs hela

Establishing community-based public art in the city suburbs

This is part of a case series. The case is about the beginnings of a social entrepreneurial initiative that aims at using mural art in processes of community building in traditional immigrant city suburbs. The reader can follow the process from the origin of the idea in similar initiatives in San Francisco, to the translation of that idea into the Swedish context, engaging partners, finding funds and carrying out a first pilot project. The case stops at the moment when the initiative has to decide whether to start up a civil society organization or continue operating under the umbrella of the Red Cross. Läs hela

Att återta makten

Språkbruket formar vårt umgänge, genomsyrar vår uppfattning av sociala grupper och påverkar våra handlingar i det sociala utrymmet. Språket har förmågan att skapa det man talar om; de kategorier vi använder oss av för att beskriva världen skapar i samma stund den sociala verklighet som beskrivs. Läs hela

A Community-based Art Project – A structure-maker?

How can the inertia of ethnic relations be overcome? How are we to design ond organize efforts aiming at changing the socio-economic organization of our societies? Läs hela

Social Entrepreneurship – Cases and Concepts

When is the right time to start up a social venture? How should it price its first services? What constituencies should be considered when shaping the board? What collaborations should the venture establish? When is it time to expand? And to close down? How can long-term economic sustainability be achieved? Läs hela

Different approaches to social change

Video porträtt om Ester Barinaga och hennes arbete som Docent vid Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School. Ester Barinaga är grundare och sitter som ordförande i styrelsen för Förorten i Centrum. Mer om Ester