JOBBA SOM VOLONTÄR

muralscenen-7

Beskrivning av uppdraget/uppgifterna:

I ditt uppdrag får du möjlighet att stödja Förorten i Centrums arbete i utveckling av diverse evenemang. Det innebär att du som volontär är med i det förberedande och genomförande arbetet. Att ingå i vårt team innebär många intressanta och utvecklande möten bortom gränser och orter.
Du kommer att få gedigen erfarenhet och meriter inom social entrepenörskap.

Din roll som volontär:

Att du ska vara engagerad, nyfiken och vilja bidra till samhällsförändring genom vår konstnärliga process.
Du bör kunna agera självständigt och ha intresse för kulturmöten.
Som volontär får du en handledare som stödjer dig i ditt volontära arbete med oss.

När och var: Vi genomför vårt konstnärliga arbete genom mobila verkstäder. Det innebär att vi rör oss mellan olika platser och grupper.

Kommun: Stockholm

Minimiåtagande: En termin.

Verksamhetsområde: Community art based arbete