INTERNATIONAL MURAL ART NETWORK – IMAN

EN INTERNATIONELL PLATFORM FÖR KUNSKAPSUTBYTE

IMAN är en internationell plattform vars syfte är att påvisa vikten och möjligheter för utövning av kollektiva konstnärliga processer, som har det gemensamma målet att skapa sociala förändringar i diverse lokala miljöer. IMAN är ett unikt möte mellan professionella och icke professionella konstnärer, forskare, medborgare och beslutsfattare från Norden, Europa, Afrika och USA.

Målet med IMAN är att skapa nya metoder, praktiker och basmodeller för hur konsten som fält och område skapar grunden till ett socialt hållbart samhälle.

Behovet av att finna nya vägar till trygghet och välbefinnande i socialt utsatta miljöer är starkt både i Sverige och internationellt. IMAN ska bli en arena för:

  • Att främja kunskapsutbytet inom konstnärliga metoder och verktyg i socialförändringsarbete på lokal nivå på respektive hemmaplan.
  • Att lyfta forskningsinsikter inom bl.a. sociologi, politisk ekonomi, urbana studier och socialt entreprenörskap in i en diskussion om community-konstens roll i social sammanhållning.
  • Att leda en samhällsdebatt om de kollektiva metoders roll i förståelsen av aktivt medborgarskap.

Förorten i Centrum bjöd in muralkonstnärer och forskare från Los Angeles, San Francisco och Belfast till Stockholm för att utbyta kunskaper och erfarenheter om hur konst på väggar kan påverka samhället.

Läs mer om IMAN 2014