SÅ SKAPAS EN KOLLEKTIV MURALMÅLNING

VI STÖDJER DE SOM
OMTALAS I SAMHÄLLSDEBBATTEN
ATT TA MAKTEN ÖVER
SINA EGNA BERÄTTELSER

Vårt verktyg för att åstadkomma detta är kollektiv muralmålning.

  1. Vi gör det genom att samla en grupp människor i ett samtal om det de finner angeläget och skulle vilja uttrycka.
  2. Gruppen enas om vilka teman eller frågor de tycker är viktigast.
  3. Deras gemensamma röst översätts med vårt stöd till en skiss som sedan diskuteras med och eventuellt modifieras av gruppen.
  4. Därefter skapar deltagarna tillsammans en målning på en vägg, en mur, ett plank, ett tak. Målningen kan vara permanent eller temporär, ute eller inne, stor eller liten.
  5. Så blir en kollektiv muralmålning till. I målningen gestaltas människornas röster. Där synliggörs röster som annars inte hörs.
  6. Genom sina berättelser och bilder medverkar deltagarna till utsmyckningen av det offentliga rummet. De påverkar bilden av sin närmiljö och sin stad i den samtida debatten