Titel: Röster från Öster

Projekt typ: Community Muralmålning

Invigning: 13 dec 2014

Antal deltagare: Ca 140

Plats: Öster – Landskrona

Finansiering: Svenska Postkodlotteriet

RÖSTER FRÅN ÖSTER – MURALMÅLNING I LANDSKRONA

Människor i alla åldrar, som bor, går i skolan eller har sin arbetsplats i området, har tillsammans skapat en kollektiv muralmålning som berättar om deras Öster. Målningen är ca 30 meter lång och det är ca 140 deltagare som på olika sätt har engagerat sig i skapandet av detta kollektiva konstverk som invigdes på Dammhagskolans skolgård december 2014

Organisationen Förorten i Centrum, som jobbar med kollektiv muralkonst för social förändring har samordnat arbetet med Landskronaborna. 2012 målades Sveriges största kollektiva muralmålning i Husby-Stockholm. väggmålningen på Öster i Landskrona blir den näst största. Det är ett stort konstprojekt mätt i både yta och antal deltagare, där många har ett kreativt och konstnärligt intresse.

–Genom målningen har deltagarna fått möjlighet att synliggöra sina röster om vad Öster betyder för dem, hur det är att leva, studera och arbeta här, vad som är bra och vad de vill förändra, säger Suzanne Andersson, Förorten i Centrums konstnärliga ledare i Landskrona och boende på Öster.

Projektet har engagerat samhällsaktörer från hela Landskrona men framförallt de som lever och verkar i området och som kommer att ha muralmålningen som en del av sin vardag. Det är sällan boende får bestämma över hur det offentliga rummet ska se ut i deras område men via målningen har deltagarna fått möjlighet att diskutera, planera, påverka och ta beslut över en central plats på Öster.

Lång kollektiv skapandeprocess
Att skapa en stor målning med så många människor kräver tid och arbete. Initialt hölls idéverkstäder för att samla upp deltagarnas idéer och för att de själva skulle välja målningens budskap.  Därefter har det hållits workshops och målarverkstäder under sommaren och hösten  med sex olika grupper bl a från IM, Allvar Gullstrand gymnasiet, Dammhagskolan , Unga kommunutvecklare och Feriepraktikanter samt boende i området. De har tagit fram sex olika motiv i en kreativ kollektivprocess som letts av Suzanne Andersson