Titel: Alby är mitt liv

Projekt typ: Live Muralmålning

Datum: oktober 2014

Antal deltagare:

Plats: Alby

Finansiering: Svenska Postkodlotteriet

ALBY ÄR MITT LIV

Under andra helgen i oktober målades en live muralmålning vid Fanzingo i Alby. Tidigare i augusti blev FiC bjuden till Festivalen This is Alby för att leda en workshop om det som kallas Albys Gyllene Regler, som står skrivna på en vägg i centrum. Under festivalens diskussioner ifrågasattes reglernas relevans och skisser på nya motiv började ta form. Det började med livets träd, positiva slagord och symboler för Alby som sedan bearbetades vidare med några ungdomar vid fritidsgården i Alby. ”Alby är mitt liv” är ett improviserat provsmak på hur nya motiv kan ta form och vilka berättelser som känns viktigare att synliggöra istället för den nuvarande väggen.

Konstnärligledare var Förorten i Centrums Marta Gill