Titel: Barnens röster om Södertälje

Projekt typ: Bridging Muralmålning

Datum: maj 2014

Antal deltagare: 50 elever från Ronna- och Vallaskolan

Plats: Södertälje

Samarbetspartners: Ronnaskolan, Vallaskolan, Kulturskolan

Finansiering: Svenska Postkodlotteriet, CBS

Barnens röster om Södertälje

Under sista veckan i maj 2014 tog eleverna från femte klassen i Ronnaskolan och Vallaskolan plats i centrum och påverkade stadens offentliga rum genom en muralmålning som synliggör deras röster och berättelser om deras Södertälje. Vad tycker barnen om Södertälje? Vad är bra och vad skulle kunna förändras?

Elevernas offentliga konstverk målades på väggarna intill gångtunneln mot nya polishuset söder om pendeltågstationen. Projektet var ett samarbete mellan Ronnaskolan, Vallaskolan, Förorten i Centrum, Skapande Skolan och Södertälje Kommun.

Eleverna var konstnärerna och samarbetade kring gestaltningen, budskapet och målade själva på plats. Förarbetet med idéskapandeverkstäderna började redan i mars månad under Förorten i Centrums konstnärliga ledning. Eleverna fick testa på olika samarbetsövningar och utforska teman utifrån deras egna villkor. Inför målarverkstäderna möttes klasserna för en gemensam skissvisning.

Ett av målen var att skapa goda relationer deltagarna emellan, att mötas på ett naturligt sätt och på en plattform där de engageras i sina roller som konstnärer och att tillsammans upptäcka individuella och gemensamma berättelser som känns viktiga och relevanta för dem.

Konstnärliga processen leddes av Förorten i Centrums Ailin Moaf med konstnärlig ledning av Saadia Hussain. Projektet stöds av Svenska PostkodLotteriet.