Titel: Ung identitet – Det viktiga för dig
Projekt typ: Bridging Muralmålning
Datum: 2011
Deltagare: Elever från Husbygårdskolan och Tyska skolan.
Plats: Husbygårdskolan och Tyska skolan.
Samarbetspartners: Husbygårdskolan och Tyska skolan.
Finansiering: Arvsfonden, CBS

Bilden av den andre

Förorten i Centrum initierade under 2011 ett samarbete mellan Husbygårdskolan och Tyska skolan. Förorten i Centrum tog över fem bildlektioner i vardera skola för att tillsammans med eleverna skapa två olika muralmålningar, under temat Bilden av den andre. Eleverna fick under året träffas för att lära känna varandra genom den konstnärliga processen.