CREATIVE CALL – TENSTA

Muralmålningsprojektet var ett samarbete med initiativet Creative Call som var en vecko lång kulturfestival i Stockholm. Förorten i Centrum ingick i ett samarbete med en skara konstnärer, artister och dansare från Atlanta, USA. Syftet var att alla konstnärer skulle hålla en workshop för ungdomarna inom sitt konstnärliga fält.

Förorten i Centrum ansvarade för en muralmålningsworkshop där ungdomar bjöds in under fyra dagar för att skapa en kollektiv muralmålning under temat ”Plats och Identitet”. Ungdomarna fick i uppdrag att reflektera och diskutera kring hur de ser på sina många olika identiteter och roller i platsen. Utifrån sina reflektioner skapade de egna individuella bildberättelser som de sedan målade upp på väggen. Idag står muralmålningen klar att besöka i Blå Huset i Tensta.