Titel: Där våra vägar möts

Projekt typ: Bridging Muralmålning

Datum: Våren 2013

Antal deltagare: Elever från Rinkebyskolan och Vasa Realskolan

Plats: Odenplan

Samarbetspartners: Rinkebyskolan, Vasa Realskolan, Trafikverket – Projekt citybanan, Stockholm Konst.

Finansiering: Arvsfonden, CBS

DÄR VÅRA VÄGAR MÖTS

Våren 2013 såg boende och passerande vid Odenplan ett drygt 20 meter långt och 2,40 meter högt konstverk bli till på byggplanket vid Citybanans arbetsplats. Med tydliga konturlinjer och mustiga färger skildras byggnader längs vägar som förgrenar sig, korsas och möts.

Konstnärer är sjundeklassare i Rinkebyskolan, Rinkeby, och Vasa Real, Vasastan, som under några intensiva timmar varje vecka under våren träffats och skapat konst på temat kartor och möten. Elevernas bilder har sedan legat till grund för den bildkomposition som tagit plats på byggplanket, och som eleverna själva har målat.

Visuellt kan resultatet liknas vid ett urbant nätverkssamhälle i energifältet mellan två stora händer; ett lån från konsthistorien där Michelangelo sent på 1400-talet lät dem representera skapelsen (i Sixtinska kapellet i Rom). Här är det elevernas liv och vardag som tar form mitt ibland oss. En rörlig värld, fylld av vägval och möjliga framtider.

Muralmålningen är den andra på Odenplan som utförts med Förorten i Centrum (FiC) som konstnärlig ledare, och i nära samarbete mellan Stockholm konst och Trafikverket, projekt Citybanan

METROPOL 93.8 – RINKEBY & VASASTAN PIMPAR ODENPLAN