Titel: Makt och Politik

Projekt typ: Live Muralmålning

Datum: HT 2012

Antal deltagare: Runt 50 ungdomar

Plats: Hässelby

Samarbetspartners: Megafonen

Finansiering: Megafonen, Arvsfonden

MAKT OCH POLITIK

Festivalen Ortens Favoriter arrangerades för etablering av Megafonens förgrening till Hässelbyområdet. Megafonen är en lokal politisk organisation, som arbetar för social rättvisa i Sverige. De organiserar unga människor i förorten för att skapa ett samhälle där alla har lika förutsättningar. Förorten i Centrum tillfrågades att delta i festivalen med en Live muralmålning. Tillsammans med ungdomarna färdigställde vi det kollektiva konstverket som gick under temat ”Makt och Politik”. Muralmålningen skänktes sedan till Megafonen mötesplats i Hässelbygård.