Titel: Bygg vänskap inte vapen

Datum: februari 2015

Deltagare: 5a – 5b Bregårdsskolan

Plats:Bregårdsskolans matsal – Karlskoga

Samarbetspartners: Bregårdsskolan, Karlskoga Kommun, ABF

Finansiering: Svenska PostkodLotteriet, Karlskoga kommun

BYGG VÄNSKAP INTE VAPEN

Väggen i Bregårdsskolans matsal täcks numer av en 20 meter lång väggmålning, en muralmålning. Det är klass 5a och 5b som under ledning av Förorten i Centrum har målat och kommit med idéer till motivet.

Projektet började med tre tillfällen med brainstorming och diskussion där eleverna fick tänka på vad som är viktigt att berätta för sina kamrater. De kom fram till flera olika teman som sport, musik, vänskap och fred. Dessa vävdes ihop till ett sammanhängande motiv med utgångspunken ”Från vapen till fred”.

VIDEO