Titel: Makt och politik

Projekt typ: Live Muralmålning

Datum: 22 september 2012

Antal deltagare: ca 50 ungdomar

Plats: Hässelby Torg

Samarbetspartners:
Megafonen

Finansiering: Arvsfonden

LIVE MURALMÅLNING PÅ ORTENS FAVORITER

Festivalen Ortens Favoriter arrangerades för etablering av Megafonens förgrening till Hässelbyområdet. Megafonen är en lokal politisk organisation, som arbetar för social rättvisa i Sverige. De organiserar unga människor i förorten för att skapa ett samhälle där alla har lika förutsättningar.

Förorten i Centrum tillfrågades att delta i festivalen med en Live muralmålning. Tillsammans med ungdomarna färdigställde vi det kollektiva konstverket som gick under temat ”Makt och Politik”. Muralmålningen skänktes sedan till Megafonen mötesplats i Hässelbygård.

Konstnärligledare var Förorten i Centrums Saadia Hussain