Titel: Mitt hem, min bild
Projekt typ: Community mural
Datum: 2012
Deltagare: 300 barn, ungdomar, och vuxna
Plats: Husby
Uppdragsgivare /Medfinansiärer: Svenska Bostäder
Finansiering: Arvsfonden, CBS

Mitt hem, min bild

Under 8 månader öppnade Förorten i Centrum upp sina Idéverkstäder och målarverkstäder för att engagera Järvaborna i att delta och engagera sig i skapandet av Stockholms störta kollektiva muralmålning. Det är Järvabornas egna bildberättelser om sitt område som synliggörs i den kollektiva muralmålningen ”Mitt Hem, Min Bild”.

Syftet med muralmålningen var att lyfta samt synliggöra Järvabornas egna röster om sin närmiljö och därmed nyansera och uppdatera den bild som ges av området i de etablerade mediekanalerna.

Projektet engagerade ca 260 barn, ungdomar och vuxna. Deltagarna har bidragit och målat upp och synliggjort sina bildberättelser om sitt hem på den 60 meter breda fasaden i Husby.

Artiklar om projektet

”Målet är att starta en social rörelse” –Stockholms Fria–Läs mer
60 meter fasad målas av unga händer –Bofast–Läs mer
Sambaorkester invigde Husbys kollektiva muralmålning –Dagens Nyheter–Läs mer
En sextio meter bred muralmålning skapas i Husby –Dagens Nyheter–Läs mer
Väggmålning i Husby tar form –Stockholms Fria–Läs mer