Projektnamn: Drömskolan

Projekt typ: Grupp-live

Datum: November 2014

Antal deltagare: 3 skolklasser

Plats: Lärarförbundet

Samarbetspartners: Svea, Lärarförbundet, Sätraskolan, Tensta gymnasium, Fryshusetgymnasium

Finansiering: Svenska postkodslotteriet

MURALMÅLNING OM DRÖMSKOLAN PÅ LÄRARFÖRBUNDET

Eleverna från Tensta Gymnasium, Fryshusets Gymnasium och Sätraskolan har tillsammans skapat en muralmålning med tema ”drömskolan” på Lärarnas Hus på Stora Essingen. Arbetet med målningen och dess budskap kretsade kring hur elever upplever skolan och hur de skulle förändra och förbättra den. Hur ser drömskolan ut för de? Eleverna fick arbeta med sina egna åsikter och diskutera de i grupper för att sedan lyfta upp berättelser och kollektiva röster som gestaltades med bild och symboler. Dem tre klasserna arbetade med att förbättra och förfina en gemensam skiss som sedan målades på plats vid Lärarnas Hus.

En av de  centrala budskap i muralmålningen är hur stressen och pressen över eleverna ökar ju högre upp i årskurserna man kommer. Detta gestaltades med tre elever som drar i var sin hjärna upp för ett berg. Desto högre upp man kommer desto större men också tyngre blir hjärnan att dra i. Eleverna målade också ett träd med sedlar som brinner upp. Budskapet är att pengar spenderas i skolan men elever vet ganska lite om vad resurserna går till och om de används på rätt sätt.

Muralmålningen invigdes i samband med Lärarförbundets kongress den 11 november i år. Representanter från Sätraskolan tog plats vid talarpodiet och pratade om deras verk för att sedan själva avtäckta målningen för alla närvarande lärare och förbundsrepresentanter.

Projektet genomfördes i samarbetet med Förorten i Centrum, Tensta Gymnasium, Fryshusets Gymnasium, Sätraskolan, Sveriges Elevråd, Lärarförbundet.

Konstnärliga ledaren är Fics Ailin Moaf Mirlashari