Titel: The Movement

Projekt typ: Mini Community

Datum: 3 april 2014

Antal deltagare: Elever  M.O.V.E. vt 2014

Plats: Kista Folkhögskolan

Samarbetspartners: Kista Folkhögskolan

Finansiering: Svenska Postkodlotteriet, CBS

THE MOVEMENT

Förorten i Centrums första kollektiva muralmålning i Kista. Bakom målningen står unga vuxna mellan 18 och 25 år som går kursen M.O.V.E. Ung (SMF-Studiemotiverande folkhögskolekurs).

Genom målningen berättar de unga konstnärerna kring sina visioner, drömmar och tankar om hur deras liv sett ut och kommer att se ut i framtiden. Berättelserna gestaltas i en tidslinje som går från födelsen till ålderdomen. Förortens betong byggnader med paraboler i balkongerna samt tunnelbanan och Kistas Viktoria Tower finns också avbildade i målningen. I mitten finns yin och yang symbolen som står för både livets balans när man väljer sin väg och samhällets mörka och ljusa sidor.

Muralmålningen blev klar efter två idé-verkstäder och tre intensiva målarverkstäder. På idé-verkstäderna fick deltagarna bidra med sina egna idéer och tankar kring temat för att sedan färdigställa formen på en grundskiss där deras berättelser fick plats. Under målarverkstäderna fick några av deltagarna måla på en vägg för första gången. Det var ett intensivt och hårt arbete fyllt med musik och kreativ stämning.

Projektet leddes av Förorten i Centrums Anna Palmqvist och var ett samarbete med Kista Folkhögskolan.