Titel
Ung identitet – Det viktiga för dig
Projekt typ
Live Muralmålning
Datum
16-21 augusti 2011
Antal deltagare
ca 50 ungdomar
Plats
Kungsträdgården
Samarbetspartners
Ung08
Finansiering
Arvsfonden, CBS

Ung identitet – Det viktiga för dig

Förorten i Centrum färdigställde en live muralmålning under Ung08 festivalen, som pågick mellan 16-21 augusti. Festivalen som varje år besöks av ca 50 0000 ungdomar från hela Stockholm var en utmärkt plattform för Förorten i Centrum att möta samt engagera ungdomarna från olika stadsdelar i Stockholm.
Temat för muralmålningen var Identitet-det viktiga för dig. Ungdomarna fick under fyra dagar skissa på tankar och idéer som sedan överfördes och målades på en 3×2 m plywoodskiva. På den femte och sista festivaldagen hade vi vernissage som besöktes av barn, unga och vuxna.