Titel: Vår rörliga värld
Projekt typ: Bridging Muralmålning
Datum: VT-2012
Deltagare: 54 elever i årskurs 2 från Askebyskolan och Gustav Vasaskolan
Plats: Odenplan
Samarbetspartners: Askebyskolan och Gustav Vasaskolan
Uppdragsgivare /Medfinansiärer: Stockholm Konst och Citybanan/Trafikverket
Finansiering: Arvsfonden, CBS

Vår rörliga värld

I vårt försök att skapa broar mellan människor från olika geografiska områden lyckades vi möjliggöra ett samarbete mellan Askebyskolan i Rinkeby och Gustav Vasa skolan i Vasastan. Elever i årskurs 2 från bägge skolor deltog i utformningen och skapandet av en 25 meter lång muralmålning på Trafikverket Projekt Citybanans skyddsväggar på Odenplan. Sammanlagt deltog 54 elever i 8-årsåldern och det är elevernas egna bildberättelser om ”Vår Rörliga Värd” som ligger till grund för muralmålningen.

Syftet med projektet var att bygga broar mellan olika samhällsgrupper som annars inte träffas. Vårt mål med samarbetet var att genom dessa möten och samtal, ifrågasätta den rådande föreställningen om den andre.
Under processen blev elever i årskurs 2 från Askebyskolan i Rinkeby och Gustav Vasa skolan i Vasastan konstvänner, åkte på studiebesök till varandras skolor och fick en VIP-visning på Liljevalchs. Alla konstvänner bidrog med sina funderingar till samtal kring förändringar om hur vi rör oss i tid och rum.

Artiklar om projektet

Askebyelevers konst sätter färg på Odenplan –Norra Sidan–Läs mer
Här får barnen rita på väggen –Mitt i Vasastan–Läs mer