Titel: Vi är Örebro

Projekt typ: Fördjupad live

Datum: maj – oktober 2014

Antal deltagare: ca 300 ungdomar

Plats: Örebro

Samarbetspartners: Artkod, Tegelbruket, Örebros kulturhus, Sensus, Öbo

Finansiering: Svenska Postkodlotteriet, Arvsfonden

VI ÄR ÖREBRO

Runt 300 unga från hela Örebro har samlat sina röster i den kollektiva muralmålningen som sitter uppe på Tegelbrukets innergård.
Röster som synliggör frågor om identitet, rättvisa och bilden av Örebro. Vad betyder staden för dem? Hur ser de på sin framtid i Örebro? Hur får vi en stad för alla?

Genom arbetet med en fokus grupp under ett antal idéskapande verkstäder samlades olika motiv in som skulle bära en gemensam känsla för Örebro utifrån ungdomarnas perspektiv. Tegelbruket är en ungdomsgård som ligger relativt centralt i staden och det var framför allt gårdens unga besökare som skapat och påverkat målningen. Målet har också varit att locka andra ungdomar från andra stadsdelar att lära känna platsen och genom konst göra den tillgänglig även för dem därför genomfördes en del av verkstäderna utanför gården, bl. a. på Örebros Streetart Festival och under Pride veckan.

Målningen är en del av Förorten i Centrums spridnings projekt för 2014 som syftar på att sprida våra metoder genom olika muralmålningsprojekt på flera platser i Sverige. Projektet i Örebro bedrevs tillsammans med Art Kod och Sensus med målet ge ungdomar i Örebro möjlighet att uttrycka sig genom konst.

Arrangörer: Förorten i Centrum, Sensus och Art Kod som är ett Arvsfondsprojekt och ett samarbete mellan Kulturhuset Örebro, ABF, Konstfrämjandet Bergslagen.

Konstnärlig ledare: FiCs Anna Palmqvist